OI Ravangrad

OI Ravangrad

Misija izviđaštva

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: OI Ravangrad
 • Pogodaka: 1275

Misija izvi?aštva je da doprinese obrazovanju mladih ljudi, kroz sistem vrednosti zasnovan na skautskom Zavetu i Zakonu, da pomogne izgradnju boljeg sveta u kome su ljudi ostvareni kao pojedinci i imaju konstruktivnu ulogu u društvu.

Ovo se postiže kroz:

- uklju?ivanje mladih u proces neformalnog obrazovanja tokom celokupnog perioda njihovog razvoja

- primenu posebnog metoda koji svakog pojedinca ?ini glavnim nosiocem procesa sopstvenog razvoja, osobom koja se oslonja na sopstvene snage, koja je odgovorna, posve?ena i spremna da pruži podršku drugima

- pomo? u procesu uspostavljanja sistema vrednosti koji se zasniva na duhovnim, društvenim i li?nim principima, sadržanim u Zavetu i Zakonu

Kontakt

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: OI Ravangrad
 • Pogodaka: 1893

Odred izvi?a?a "Ravangrad"

Son?anski put 24

25000 Sombor

Telefon: 063 520 599

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Web: www.scouts.org.rs

FB: www.facebook.com/ravangrad

Istorija izviđaštva

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: OI Ravangrad
 • Pogodaka: 1252

U leto 1907. godine U Engleskoj, na ostrvu Brownsee, engleski general Baden Pauel, je za omladinu organizovao prvi kamp. U svojoj knjizi ''Scouting for boys'', dao je smernice za život u prirodi i odredio i opisao cilj organizacije: vaspitanje i osposobljavanje svestrano razvijene pozitivne li?nosti. Nakon izdavanja knjige 1908. godine organizovani su mnogobrojni kampovi

Opširnije

Obrazovni sistem skautstva

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: OI Ravangrad
 • Pogodaka: 1119

Cilj

Skautstvo je obrazovni pokret mladih ljudi. Obrazovanje se u svom širem smislu smatra procesom tokom kojeg svako od nas razvija razne sposobnosti, tokom ?itavog života, kao pojedinac i kao ?lan društva. Cilj obrazovanja, u najširem smislu, je da doprinese punom razvoju jedne samostalne, požrtvovane, odgovorne i posve?ene osobe.

Svrha

Širom sveta, skaute ujedinjuje zajedni?ka i delotvorna svrha skautstva, da pomognu mladim ljudima da razviju svoje pune fizi?ke, intelektualne, emocionalne, društvene i duhovne kapacitete kao pojedinci i kao deo društva, i tako doprinese razvoju boljeg sveta.

Principi

Gde god da su, ?lanovi su posve?eni principima (to jest, vrednostima) na kojima je zasnovano skautstvo:

Dužnost prema sebi
Dužnost prema drugima
Dužnost prema duhovnovnoj realnosti
Principi stvaraju osnovu eti?kog koda koji upravlja celim Pokretom i li?nog na?ina života koga se pridržava svaki ?lan. Principi govore o aktivnoj i konstruktivnoj posve?enosti duhovnim vrednostima života, okruženja i samog pojednica.

Metod

Skautstvo teži da doprinese razvoju svakog pojedinca kroz jedinstven metod progresivnog obrazovanja. Skautski metod je sveobuhvatan obrazovni okvir koga ?ine me?usobno povezani elementi koji treba da omogu?e mladim ljudima bogato i stimulativno okruženje za u?enje:

Pridržavanje Zavetu i Zakonima
U?enje kroz rad
?lanstvo u malim grupama (vodni sistem)
Simboli?ki okvir
Jedinstvo sa prirodom
Li?ni razvoj
Podršku odraslih

Da bi pokret postigao svoje obrazovne ciljeve, potrebno je obezbediti globalne uslove da se to desi. Stoga, skautski pokret tako?e karakteriše slede?e:

Pokret za mlade ljude, naro?ito odgovara adolescentima
Pokret mladih ljudi kojima odrasli daju podršku
Otvoren za sve
Volonterski
Nepoliti?ki
Nezavistan
Komplementaran ostalim oblicima obrazovanja
Relevantan mladim ljudima

Odred izviđača Ravangrad, Sombor

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: OI Ravangrad
 • Pogodaka: 1446

Odred izvi?a?a „Ravangrad“ je nepoliti?ka i neprofitna organizacija, koja se bavi neformalnim obrazovanjem mladih. Otvoren je za sve bez obzira na pol, veru, uzrast, nacionalnost, socijalni status i politi?ku i drugu orijentaciju. Odred okuplja mlade ljude koji vole druženje, prirodu, putovanja i tako žele da pomognu drugima i svojoj planeti.

Opširnije

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS