Ne tako

Projekat je realizovan od Aprila do Avgusta 2012. Postignuti rezultati: Unapre?ene veštine, znanja i stavovi 80 mladih ljudi o bezbednom koriš?enju interneta.

Održan okrugli sto sa 25 učesnika i izrađene preporuke organizacijama. Kao rezultat projekta ostao je omladinski portal na kome mladi i dalje mogu saznati koje su opasnosti na internetui kako ih mogu izbeći.

Projekat je finansirao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu

Tagged under Projekat Internet

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS