Kreativna reciklaža - Rezultati

U kampu u Bezdanu je proteklog vikenda odžan seminar pod nazivom kreativna reciklaža. 20 mladih ljudi se družilo i kroz zanimljive i kreativne radionice nau?ilo koje su to prednosti reciklaže i kako nam ona može pomo?i u svakodnevnom životu.

Rezultate rada možete videti u sekciji "Galerije" ili na recepciji kampa u Bezdanu koja je otvorena za posetioce od svakog dana od 9 do 20 časova tokom leta. Projekat Kreativna reciklaža finansira grad Sombor u okviru programa za mlade 2013.

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS