Mladi za mlade

Pogodaka: 678 Datum kreiranja Subota, 08 Oktobar 2011 17:24

Rezultati: Održana 10to dnevna obuka za mlade lidere u Kanjiži – 43 u?esnika

Održano trodnevno savetovanje za mlade lidere u Sremskim Karlovcima – 30 u?esnika

Odšampan i distribuiran priru?nik za mlade lidere – 200 primeraka

Odred izvi?a?a „Ravangrad“ je nosilac projekta, u realizaciji u?estvuje 7 volontera – ?lanova projektnog tima. Direktnih korisnika je bilo 73 (obu?eni mladi lidera i u?esnici savetovanja). A indirektnih oko 3000 (?lanovi lokalnih izvi?a?kih jedinica)

Projekat finansiralo Ministarsvo omladine i sporta Republike Srbije

Tagged under Projekti Mladi Kanjiža

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS