Arhiva vesti

Vesti

Prakticna ekologija

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 1238

Proteklog vikenda u?esnici projekta "Prakti?na ekologija" su proveli vikend u kampu u Bezdanu. Pored ekoloških radionica i druženja, o?iš?ena je obala kampa i ure?eno 3 mesta za ribolov i prilaz pontonu kampa.

Opširnije

Mala škola ekologije

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 1184

Proteklog vikenda u kampu "Bezdan", održana je "Mala škola ekologije". U okviru jednodnevnog izleta, 20toro dece iz Bezdana, Koluta i Monoštora imalo je priliku da provede dan u prirodi i tako stekne novo iskustva i znanja iz oblasti ekologije.

Opširnije

Kreativna reciklaža - Rezultati

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 776

U kampu u Bezdanu je proteklog vikenda odžan seminar pod nazivom kreativna reciklaža. 20 mladih ljudi se družilo i kroz zanimljive i kreativne radionice nau?ilo koje su to prednosti reciklaže i kako nam ona može pomo?i u svakodnevnom životu.

Opširnije

POZIV - Očistimo svoju obalu

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 1047

Pozivamo sve zainetresovane mlade ljude da nam se priklju?e u akciji ?iš?enja obale Velikog ba?kog kanala kod kampa u Bezdanu. Akcija ?e biti organizovana od 15tog do 17tog avgusta 2014.

Opširnije

Primenjena reciklaža

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 792

Odred izvi?a?a "Ravangrad" u okviru projekta Primenjena reciklaža orgnizuje vikend seminar na kome ?e u?esnici prvi put imati priliku da direktno u?estvuju u izradi solarnog kolektora i mini vetrenja?a od odpadnog materijala.

Opširnije

Mladi i volonterizam

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 986

Dugogodišnji saradnik OI "Ravangrad", UG "Akcija sada" je u sklopu projekta "Biram da volontiram" sprovela anketu me?u srednjoškolcima na temu Volonterizam.

Opširnije

Mladi su zakon - konkurs 2013.

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 707

Resurs centar za Zapadnoba?ki okrug, Odred izvi?a?a "Ravangrad"uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta raspisuje

KONKURS

Opširnije

Ne tako

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 766

Projekat je realizovan od Aprila do Avgusta 2012. Postignuti rezultati: Unapre?ene veštine, znanja i stavovi 80 mladih ljudi o bezbednom koriš?enju interneta.

Opširnije

Neformalno, ali ne i bezformalno

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 721

Najzna?ajniji rezultat je pokretanje dijaloga za utvr?ivanje standarda i licenci u NFO u Srbiji

Odred izvi?a?a „Ravangrad“ je nosilac projekta, u realizaciji u?estvuje 15 volontera – ?lanova projektnog tima. Direktnih korisnika je bilo 120 (obu?eni mladi lidera i u?esnici okruglog stola). A indirektnih oko 8000 (?lanovi lokalnih izvi?a?kih jedinica njihovi prijatelji, porodice ...)

Projekat finansiralo Ministarsvo omladine i sporta Republike Srbije

Šarena škola

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 733

Šarena škola je realizovana kao mesto gde su ve? obu?eni volonteri našeg Odreda mladim ljudima predstavili i upoznali ih ih sa neformalnim na?inom obrazovanja kroz 9 tema - radionica:

Opširnije

Na netu – bez granica

 • Autor OI Ravangrad
 • Kategorija: Vesti
 • Pogodaka: 772

Najzna?ajniji postignuti rezultati su: pomo? mladim ljudima da razviju komunikaciju koriste?i nova saznanja i veštine iz informati?kih tehnologija, što ?e doprineti kvalitetnijem sprovo?enju programa za mlade, upravljanju volonterima, razvoju partnerstava i boljoj vidljivosti programa za mlade

U realizaciji je u?estvovalo 8 volontera – ?lanova projektnog tima. Direktni korisnici su 40 mladih vo?a lokalnih jedinica, a indirektno oko 1500 ?lanova iz 20 odreda izvi?a?a.

Projekat finansiralo Ministarsvo omladine i sporta Republike Srbije

Kontakt info

Sonćanski put 24
25000 Sombor

Telefon: 063 520 599
e-mail: office@scouts.org.rs
web: www.scouts.org.rs

Obaveštenja SIS